CHIRO OLTEGOARE MOORSELE
WELKOM OP DE WEBSITE VAN CHIRO OLTEGOARE MOORSELE
Home
Boekske
Werking
Leiding
Weekend
Mutualiteiten en verzekering
Kamp
Kalender
Uitleendienst
Speelhoekske
CM: Tegemoetkoming
Bond Moyson: Op Stap
Liberale Mutualiteit: jeugdvakantie
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds: kampvergoeding
Onafhankelijk Ziekenfonds: Jeugdvakantie
Mutualiteiten en verzekering


Mutualiteiten


De meeste mutualiteiten hebben een clausule 'jeugdwerk' of 'jeugdvakantie'. Dat betekent dat een deel van de kosten van inschrijvingsgeld, kostprijs afdelingsweekend en kostprijs kamp gerecupereerd kunnen worden via de mutualiteiten. Aarzel dus niet om de leiding aan te spreken om het formulier van uw mutualiteit in te vullen. In de zijbalk hiernaast kan je de fiches downloaden van de meest frequente ziekenfondsen.
Verzekeringen

Via het inschrijvingsgeld zijn de leden ook verzekerd gedurende de chirowerking. Dat betekent dat bij een ongeval de kosten en de schade kan verhaald worden op de verzekeringen van Chiro Nationaal. Bijvoobeeld: een lid valt tijdens de chiro en moet naar de dokter na/tijdens de chiro, dan zal de leiding een ongevallenaangifteformulier invullen, zodat alles geregeld kan worden.

Meer info daaromtrent kan je hier vinden.

Hier vind je info over het statuut van de vrijwilligerHomeBoekskeWerkingLeidingWeekendMutualiteiten en verzekeringKamp KalenderUitleendienstSpeelhoekske