CHIRO OLTEGOARE MOORSELE
WELKOM OP DE WEBSITE VAN CHIRO OLTEGOARE MOORSELE
Home
Boekske
Werking
Leiding
Weekend
Mutualiteiten en verzekering
Kamp
Kalender
Uitleendienst
Speelhoekske
'T Boekske SEPTEMBER
'T Boekske DECEMBER
Boekske
"Het Boekske" wordt 4 maal per jaar uitgegeven(Begin Chirojaar, Kerstmis, Pasen en voor het Kamp). Hierin staat tal van praktische informatie: informatie over de verschillende activiteiten, informatie over de afdelingen, de Chirokalender, hoofdleidingswoordje... .

Omdat dit boekje belangrijke informatie bevat posten we dit ook digitaal (zie linker kolom).

 HomeBoekskeWerkingLeidingWeekendMutualiteiten en verzekeringKamp KalenderUitleendienstSpeelhoekske